Oddelenie náučnej literatúry

Fond oddelenia náučnej literatúry obsahuje literatúru z oblasti spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej a poľnohospodárskej. Dokumenty sú usporiadané podľa Medzinárodného desatinného triedenia a používatelia ich majú k dispozícií vo voľnom výbere.  Základné knižnično-informačné služby sú:– absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,– predlžovanie výpožičných lehôt,– ústne faktografické a bibliografické informácie,– konzultačné služby. Špeciálne knižnično-informačné služby […]

Oddelenie bibliografie

V histórií bibliografického oddelenia sa uvádza, že v našej knižnici sa s excerpciou regionálnej tlače začalo v roku 1976. V polovici 70. rokov sa začali spracovávať a vydávať bibliografické ročenky Bardejovský okres v tlači. Vyšlo 16. ročníkov v rokoch 1978 – 1991. V roku 1992 sme medzi prvými začali používať na elektronické spracovávanie bibliografických záznamov […]

Oddelenie Beletrie

Oddelenie beletrie zahŕňa všetky tri literárne druhy: lyriku, epiku i drámu. Najvýraznejšie je zastúpená epika, a to v rôznych žánroch. Ide hlavne o romány (autobiografické, historické, spoločenské, ľúbostné, kriminálne, detektívne, sci-fi a iné…); novely a poviedky. Naši čitatelia majú možnosť vybrať si diela zo svetovej literatúry, ale aj publikácie z pera slovenských autorov. Náš fond krásnej literatúry dopĺňa lyrika a dráma. Podobne ako […]